انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

کانکور در رابطه به شرح احوال زندگانی حضرت مولانای بلخی

قرار است کانکور طی پنجاه سوال در رابطه به شرح احوال زندگانی حضرت مولانا از طریق انجمن سرتاسری زنان افغان و مجریان برنامه در تجلیل از هشتصد و سی وپنجمین سالروز تولد حضرت خداوندگار بلخ که در نهم ماه دسمبر سالجاری براه است دایر گردد
بنآ ما یک مقدار معلومات عمومی را در رابطه به سوالات کانکور از شرح احوال و زندگانی حضرت مولانا برای شما در چند بخش خدمت تان تهیه دیدیم
اشتراک کننده گان علاقمندان میتوانند به آدرس انجمن زنان سرتاسری افغان مقیم شهر وایله دنمارک و شماره های موبیل 0045-53125164
و شماره 0045-53550454 جهت ثبت نام تماس بگیرند تا از جوایز که در نظر است مستفید شوند….
این هم بخش نخست معلومات پیرامون 
سالهای روحانی عمر گرانمایه فرزانه یی بلخ حضر ت مولانا جلال الدین محمد بلخی رح شهنشای عشق 
 ـ تولدش درقریه بهاولدین متصل زیارت منسوب به خواجه اعکاشه و از گردش ایام سنه 604 شهر بلخ
 ـ  دوازده سال تمام در کنارخانقاه پدرش حضرت سلطان العلما بهاولد پرورش معانی ان بزرگمرد و به گمان اغلب یازده سال تمام
 ـ نه سال تمام در کنار سید سردان حضرت شیخ محقق برهان الدین ترمذی رح مهشور به لالای سمرقندی از گردش دور گردون سالهای 628 الی 637
 ـ نزول قدوم ملنگ پلاس پوش درویش معانی در خان شکر ریزان همانا حضرت شمس تبریزی سالهای از گردش ایام 26 جمادی الاخر642 شانزده ماه و دوهفته این عارف روحانی را چنان شد که زاهد و سجاده نشین بود ترانه گویش کرد و بازیچه کودکان کویش ساخت وسالهای 642الی645 در عشق شمس پخته معانی شد و به گفته خودش سلسله ئی بندنده شد
 ـ در سال 657 یک وقفه یی پیش آمد نسبت غیبت کبرای حضرت شمس…..
 ـ  سالهای سنه 647الی 657 ده سال تمام در عشق خلیفه دومش شیخ صلاح الدین زرکوب آنکه قفل را قلف و خم را خمب میگفت ولی دورن جان مولانا را تسخیر کرده بود
 ـ از سال 662 الی 672 ده سال تمام با حضرت احسام الدین چلپی خسرو اعظم منثی تحریر مثنوی معنوی مثنوی 
 ـ عروج روح ملکوتی اش در یک غروب آتشین مغرب در شهر عشق همانا قونیه امروزی در 672 هجری قمری 
 ـ عمر عزیزش در غربت ستان 68 سال بود و به جاویدانگی و ابدیت پیوست 
تهیه واستخراج از احمد فاروق اورکزی

Lämna ett svar