انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

فرهنگي

کانون پژوهشگران افغانستان در آلمان تشکیل شد

محمد رفیق رجا، نویسنده افغان در فنلاند

بنیاد تحقیقاتی کانون پژوهشگران افغانستان با هدف پیشبرد کارهای علمی در عرصه مسایل تاریخی، سیاسی، اجتماعی، هنر و ادبیات در آلمان آغاز به کار کرد

 

جلس موسسان این بنیاد در 25 اپریل در شهر هامبورگ با حضور بیش از صد تن از نویسندگان، پژوهشگران، اندیشمندان و فرهنگیان و فعالان سیاسی و اجتماعی افغانستان برگزار شد.

شرکت کنندگان این همایش، اظهار امیدواری کردند که این کانون، دانش پژوهان و اهل قلم افغانستان را در خارج و داخل به هم وصل کند و بستری برای تحقیق و بازشناسی به وجود آورد.

دکتر اسدالله حبیب ریس سابق دانشگاه کابل که ریاست این کانون را برعهد دارد، آغاز به کار آن را گامی مهم در امر عرصه پژوهشی و علمی شمرد و سلطان علی کشتمند نویسنده و صدر اعظم سابق افغانستان که از سازمان دهندگان این اجلاس بود، اهداف، خصوصیات و چگونگی فعالیت های علمی وفرهنگی کانون را مطرح کرده و گفت که قرار است عرصه فعالیتهای آن در داخل و خارج گسترش یابد.

شرکت کنندگان این همایش ایجاد کانون را حلقه ی وصل همکاری مشترک علمی وفرهنگی، میان اندیشمندان و فرهنگیان دیروز وامروز افغانستان شمردند.

هدف اصلی” کانون پژوهشگران افغانستان” از نظر پایه گذاران آن پاسخ به ضرورت فعالیتهای علمی و به دور از گرایشهای سیاسی در کشوری است که سالها جنگ و مناقشه، مجال تأمل و اندیشه را تا حدودی از آن گرفته است.

در بنیاد نامه کانون آمده است: ” کانون پژوهشگران افغانستان برای انجام کارهای پژوهشی در زمینه های فرهنگ، اندیشه، جامعه شناسی، تاریخ، سیاست و اقتصاد افغانستان امروزی وپیشینه ی تاریخی آن پی افگنی می شود. انجام پژوهشها ومشاوره ها یا رساندن کمک به کارهای پژوهشی در زمینه های فرهنگی وتاریخی افغانستان و یافته های علمی کار کانون خواهد بود.”

چاپ آثار نویسندگان و پژوهشگران وهمچنین نشر آثار تحقیقی آنها از طریق ویب سایت کانون از جمله اهدافی است که در بنیادنامه آن مطرح شده است.

در مجلس موسسان کانون همچنین اشاره شد که تامین منابع مالی از طریق سهم گیری واعانه سازمان های اجتماعی و فرهنگی واشتراک داوطلبانه علاقه مندان علم و فرهنگ وهمچنین از طریق ایجاد پروژه های علمی و تحقیقی صورت خواهد گرفت.

برخی از شرکت کنندگان همایش، ایجاد ” کانون پژوهشگران” را نتیجه مثبت گفتگوها و مباحثات طولانی میان روشن فکران و دانشگاهیان افغانستان دانستند.

پایه گذاران این بنیاد در نظر دارند که شیوه عملی فعالیتهای بنیاد تحقیقاتی کانون در بریتانیا، آلمان و کشورهای اسکاندیناوی و همچنین در دانشگاههای افغانستان از طریق ایجاد مراکزتحقیقاتی مطابق قوانین ومقررات آن کشورها مورد توجه اعضای آن قرار گیرد

منبع : بي بي سي

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2009/04/090430_em-as-afghan-researchers.shtml

Lämna ett svar