انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

چگونگی وضعیت پناهجویان افغان در ایران

 گزارش ”مهمان ناخوانده”نام آخرین گزارشی است که از طرف دیده بان جهانی حقوق بشر (HRW ) که در آن نقض صریح حقوق پناهجویان افغان در ایران بمشاهده میرسد. تلویزیون طلوع بحثی پیرامون این گزارش را از طریق برنامه کنکاش پخش نموده است

Human Rights Watch (HRW) has released a report last week with harsh criticisms of Iran’s policy toward Afghan refugees, indicating Tehran was responsible for a number of human rights violations. The…

http://www.youtube.com/watch?v=XwB9kbbnXXw

Lämna ett svar