انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

پیشنهادی برای سخت گیری بیشتر درمورد پناهجویان و مهاجران

افرادی که از راه های غیرقانونی موفق به دریافت شهروندی سوئد شده اند، باخطر ازدست دادن آن روبروخواهندشد

این پیشنهادی ست که سه تن از چهره های سیاسی حزب مودرات، Tobias Billström  وزیر امورمهاجرت،  Ulf Kristersson  مسئول امورمالی شهراستکهلم و  Elisabeth Svantesson  نماینده ی پارلمان امروز به شورای رهبری حزب مودرات ارائه دادند. این پیشنهاد بصورت مقاله ای با امضای این سه تن درشماره ی امروز روزنامه ی داگنس نی هیتر نیز چاپ شده است. دراین مقاله تاکیدشده است که شهروندی افراد و یا مهاجرانی که ازطریق تهدید، رشوه و یا ارائه ی هویت جعلی، موفق به دریافت آن شده اند، از آنها گرفته خواهدشد.
Elisabeth Svantesson نماینده ی پارلمان و یکی از اعضای این گروه می گوید که هدف آنها تعیین یک سیاست مشترک و کارآ در زمینه های مهاجرتی Migration و همپیوستگی Integration  است.
در پیشنهاد مطرح شده توسط این گروه، سخت گیری های بیشتری درمورد مهاجران و پناهجویان درنظرگرفته شده است، ازجمله این که درصورت تمایل و اصرار پناهجو به زندگی در شهر یا محلی که پناهجویان دیگر نیز زندگی می کنند، کمک هزینه ی پرداختی به او قطع خواهدشد. همچنین با اجرای این پیشنهاد، اخراج افراد و مهاجرانی که جرایم سنگینی را مرتکب می شوند، باوجود داشتن اجازه ی اقامت دائم و سال ها زندگی درسوئد، بسیار آسان تر خواهدشد. 
این گروه همچنین پیشنهادکرده است که گذرنامه هایی که مفقود گزارش شده اند، غیرقانونی اعلام شوند. به نوشته ی آنها شماری از این گذرنامه ها که تعدادشان حدود ۲۰۰ هزار است، برای استفاده ی قاچاق به فروش می رسند. دراین مورد آنها خواستار بررسی پلیس درصورت تکرار مفقودشدن گذرنامه ها و درخواست مجدد برای دریافت گذرنامه ی جدید شده اند.
Elisabeth Svantesson  در رابطه با این که شرایط سنگینی برای مهاجران درنظرگرفته شده، ضمن مثبت دانستن داشتن انتظاراز کسانی که به سوئد می آیند، انتظار به کارگیری  توانایی های افراد با ابزاری که دراختیار آنها گذاشته می شود را نیز دراساس بسیار خوب می داند.
نمایندگانی از دو حزب لیبرال مردم و مرکزکه ازاعضای دولت اتحاد بورژوایی هستند در گفتگویی با واحدخبر رادیوسوئد، اکوت پیشنهاد ارائه شده را در مواردی غیرلازم و نیز نامناسب دانسته اند. حزب محیط زیست نیز در واکنشی تند، این پیشنهاد را به شدت مورد انتقادقرارداده است.
Maria Wetterstrand  یکی از دو سخنگوی این حزب گفته است که حزب مودرات به جای ارائه ی پیشنهادی برای جذب بیشتر مهاجران و پناهجویان به جامعه، پیشنهادی برای طرد آنها  معرفی کرده است. او همچنین گفته است که وزیر امورمهاجرت پناهجویان را افرادی که تمایلی به مشارکت در فعالیت های اجتماعی ندارند، معرفی می کند و حق انتخاب محل سکونت را از آنها می گیرد، درحالی که گزارش های مختلف نشان می دهند که پناهجویانی که در محل های انتخابی خود سکونت دارند ازنظر مسکن و کار موفق تر هستند.
پیشنهاد سه سیاستمدار حزب مودرات با انتقاد شدید سازمان ها و انجمن های پناهندگی نیزروبروشده است. 
Miguel Benito  مدیر اتحادیه ی سراسری مهاجران  Immigranternas Riksförbund عقیده دارد که این پیشنهاد نمی تواند به عمل دربیاید. بااین حال او ابرازنگرانی می کند که پناهجویان در جامعه بصورت افرادی هرچه بیشتر منفعل درآیند و امکان انطباق خود با جامعه را ازدست بدهند. 
 
صدای متن گزارش

سه شنبه ۱۷ فوریه ۲۰۰۹، ۲۹ بهمن ۱۳۸۷

تهیه و اجرا: محمدعقیلی
گزارش ها: زینت هاشمی، طاهر جام برسنگ

منبع : راديو پژواک

Lämna ett svar