انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

فرهنگي

پیام تبریکیه ای انجمن افغانها بمناسبت فارغ التحصیلی گروهی از جوانان افغان از مکاتب سویدن

جوانان افتخار آفرین افغان ! ملت افغان بشما میبالد و خانواده های شما با سربلندی بشما مینازد که چنان فرزندان افتخارآفرینی از تبار افغان قد برافراشته اند که با پشتکار و رشادت خود قله های بلند خودباوری را پیموده و رفتن در جاده ای دانش و کمال را انتخاب نموده اند.
”شما جوانان عزیز ، به هم میهنان و به جهانیان نشان دادید که: ” بلی، ما میتوانیم 

تجربه نشانداده است، اگر امکانات و زمینه ای رشد مساعد باشد، فرزندان با صلابت افغان هم میتوانند خوب بدرخشند و مایه ای غرور ملی شوند و هم زندگی ای شخصی و خانوادگی خودرا به ساحل نجات رسانند
در سالهای اخیر نمونه های بارزی وجودارد که جوانان افغان در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی از خود چنان لیاقت نشانداده اند که مایه ای ابهت همگان شده است و نام افغانستان را دوباره بر سر زبانها آورده اند

متاسفانه افراد و نهادهای دلسوز و متعهد در کشور ما از شمار انگشتان دست هم تجاوز نمیکند تا به نیازهای امروزی جوانان پاسخگو باشند و زمینه ای توسعه ای علمی و فکری جوانان را مساعد سازند
امروزه دنیای تکنولوژی مدرن و عصر نانوتکنیک است و با ابزار قدیمی و از رده خارج شده نمیتوان با دنیای خارج رقابت کرد و مسوولین امور کشور ما باید بیاندیشند و از زمینه ها و امکانات موجوده استفاده ای بهینه نمایند و این مهم امکانپذیر نیست جز با نیروی جوان و اتکا به بازوی جوانان کشور
! جوانان عزیز و خانواده های محترم افغان مقیم سویدن

کشور میزبان ما سویدن که با آغوش باز و گشاده رویی پذبرای ما گردیده است و دراین جامعه دموکراتیک و مدرن همه ظرفیتهارا در خدمت همه قرار داده اند، باید تلاش نماییم تا هیچ امکانی را در جهت رشد شخصیتی و اجتماعی خود به هدر ندهیم و هم قدری به جوانان داخل کشور تامل کنیم و امکانات خودرا با آنان به مقایسه بنشینیم و آنگاه جدیت ما بیشتر و تصمیم ما قاطعتر خواهد شد تا تنها علم بیاموزیم و کاروان رو به جلو دانش را تعقیب نماییم

:به گفته ای سعدی شرین سخن که فرموده است

چو شمع از پی علم باید گداخت
که بی علم نتوان خدارا شناخت
علم بن بستهارا میشکند و راه را باز میکند و انسان را به سوی تعالی و کمال رهنمون میسازد
پس بیایید که دست بدست هم داده با کاروان جهل زدایی و علم فزایی همگام شویم تا خود و کشور خودرا از ورطه ای هلاکت که همانا سقوط در تاریکیها است نجات دهیم
زندگی در جای امن و بی درد سر و دور از آتش جنگ از ما سلب مسوولیت نمیکند و ما نباید تنها به خود بیاندیشیم و هم میهنان رنجدیده ای خودرا به فراموشی بسپاریم
انجمن افغانها پا به پای پدران و مادران افغان تلاش دارد جوانان را تشویق و کمک نماید تا راه زندگی سالم را بازیابند و مشعل راه دیگران هم بشوند و با استفاده از موقع کنونی و همزمانی محفل شعر و موسیقی با ایام فارغ التحصیلی دانش آموزان مکاتب به آنعده از جوانان افغان که لوح افتخار موفقیت را کسب نموده اند تبریک و تهنیت بگوید و برای خود و خانواده های شان آرزوی موفقیت نماید 

 

 

Lämna ett svar