انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

پيامها

پیام تبریکیه انجمن افغانها به مناسبت حلول سال نو مسیحی

همانطور که ملتهای جهان گوناگون اند، عقاید و باورهای شان نیز گوناگون میباشد.سال نو در فرهنگهای مختلف تعابیر و معانی مختلف دارد و ریشه ای آنها نیز مشترک نمیباشد ولی پیروان فرهنگها و ادیان مختلف در سال نو حد اقل دارای اهداف و آرزوهای مشترک اند چون همه در هرجای جهان حلول سال نو را با خوشی و آرزوهای نیک استقبال میکنند

بهترشدن، انکشاف و رفاه همگانی سگنال های روشنی است که همه اذهان را به خود مشغول میسازد و هرکس بازبان خاص و طرز گفتمان ویژه به این واژه ها تمرکز میکند و تحقق اینها را از یک قدرت نامرئی تقاضا مینماید و هیچکس تمایل ندارد که نابسامانی های سال گذشته در زندگی فردی و یا اجتماعی آنها تکرار شود.
سال نو در همه فرهنگها حاوی یک سلسله مراسم ویژه و غذاهای مخصوص میباشد که با ترتیبات خاص به آن پرداخته میشود و نماد روشنائی(شمع) زینت میز غذای شب سال نو همه ساکنان کره زمین میباشد.
افغانهائیکه در کشورهای غربی ازجمله سویدن زندگی مینمایند از مزیت هردو سال نو یعنی سال نو مسیحی و سال نو خورشیدی استفاده میکنند یعنی حد اقل دو مرتبه در سال به سعادت و نیکی می اندیشند و به خانواده ها و هموطنان خود از خداوند سربلندی و سلامتی تقاضا مینمایند.
چه خوب است که هر انسانی در خوبی و سعادت تمام جوامع بشری سهم مشترک داشته باشد و از مزایای آن به نفع انسانهای کره زمین استفاده نماید.
سال نو در سویدن در فصل ملال آور سردی و تاریکی و سیاهی آغاز میگردد ولی شمعهای روشن پشت پنجره ها و خوشحالی از آمدن نماد سپیدی (برف) نمایانگر نفرت مردم از تاریکی و علاقه آنها به وارد کردن روشنائی و سپیدی در زندگی روزمره میباشد.
در کشور ما سال نو در فصل سرسبزی، نمو و رشد طبیعت آغاز میگردد ولی بیشتر از سه دهه است که مردم ما نه در زندگی فردی و نه در زندگی اجتماعی و نه در سیاستهای کلان کشور شان سبزی و رشد و نمو را تجربه نکرده اند و همواره درگیر پژمردگی ها و حرکتهای رو به عقب بوده اند.
هرسال را با خواستها و آرزوهای تازه آغاز میکنند ولی در آخر سال دیده میشود که پیشرفتی در کار نبوده است ولی داشتن امید یگانه بهانه تداوم زندگی برای آنها میباشد.
انجمن افغانها به این آرزومندی حلول سال نو مسیحی را به همه پیروان دین مسیح و به ویژه هم میهنان عزیز ما که در کشور سویدن زندگی مینمایند تبریک و تهنیت عرض مینماید

Lämna ett svar