انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

پيامها

پیام انجمن افغانها در مورد حادثه تروریستی روز جمعه در مرکز شهر استاکهولم

حادثه تروریستی روز جمعه هفتم ماه اپریل هم متاثر کننده بود و هم تکان دهنده. در کشوری که همیشه صلح در آن حکمفرما بوده و مردم چنین وقایعی را تجربه نکرده اند وقوع چنین حادثه از دید مردم ساکن اینجا از دو بابت تکاندهنده است.

اول اینکه: مردم به چنین وقایعی عادت ندارند.

دوم اینکه: افرادی را که جامعه به عنوان پناهجو با آغوش باز می پذیرید و فکر میکند که جان آنها در کشور مبدا در معرض خطر قرار دارد و به همین دلیل میخواهد زندگی آنها را نجات دهد.  همین افرادبه جایی آن که از تو تشکر کنند، قصد جان خودت را مینمایند و میخواهند زندگی تو را بگیرند.

ولی از دید یک فرد و یا جمعی که در کشور شان چنین حوادثی همه روزه اتفاق میافتد و آنها از فرط خستگی و نفرت از جنگ، خانه خود را رها کرده و در خانه امن دیگران پناه گرفته اند،دردآور و متأثر کننده است زمانی که آنها می بینند که همان چهره های کثیف سابق با افکار شیطانی شان رد آنها را رها نکرده و میخواهند امنیت نسبی را که آنها بعد از تحمل هزار نوع خطر به دست آورده اند، دوباره تهدید نمایند.

انگیزه فرد عامل چه بوده میتواند؟ اگر انگیزه راسیستی یا نژاد پرستانه باشد که یک فرد نژاد پرست سویدنی نمی آید تابا تمام قساوت یک کامیون(لاری) را در میان یک جمعیت عابر هم وطن خود براند و آنها را قتل عام نماید!اگر انگیزۀ او”اسلامی” باشد،در آن صورت کشور سویدن به مراتب بهتر از کشور های اسلامی شرایط بهتری زندگی را برای مسلمانان مهاجر فراهم کرده است.  بنابراین، این نوع تفکر از اذهان بیماری بر می آید که دین را برای اهداف شیطانی شان ابزار میسازند. زیرا آموزه های اخلاقی مفید در دین وجود دارد ولی تروریست‌ها آنها را کنار میگذارند و از بخشهایی سخت افزاری آن استفاده و عمل غیر انسانی خود را توجیه میکنند.

انجمن افغانها در سویدن این عمل تروریستی را با هر انگیزه ای که صورت گرفته باشد محکوم و با قربانی ها و کسانی که ازین واقعه تروریستی متاثر شده اند اظهار همدردی مینماید.

روز یکشنبه ساعت 2 در سرگیلستوریت (Sergels torg) یک (kärleksmanifestation)یا ”گردهمایی برای اظهار همدردی و محبت” برای قربانیان و مجروحین این حادثه برگزار میشود. قرار است پنجاه و چهار هزار نفر در این گردهمایی شرکت نمایند. بدین وسیلهآنها میخواهند برای تروریستان پیام بدهند که مردم با هم هستند و شما نمیتوانید مارا بترسانید.

انجمن افغان ها در سویدن با نثار هزاران شاخه گل به  آنهایی که در این حادثه جان های خود را از دست داده اند و همچنانبا خانواده های آنها و مجروحیناین حادثۀ المناک اظهار همدردی مینماید.

Lämna ett svar