انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

شوراي زنان انجمن افغانها

پیام انجمن افغانها به مناسبت هشتم مارچ ـ روز جهانی زن

 

گرچه در هر کشوری  از مناسبت های مختلف بنام روز زن و مادر تجلیل میگردد ولی هشتم مارچ روزیست که بعد از مبارزات طولانی زنان برای بدست آوردن حقوق انسانی شان برابر با مردان در سال 1975 از سوی سازمان ملل متحد و در سال 1977 از جانب سازمان علمی و فرهنگی یونسکو بعنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخته شد

 

جرقه ای حق طلبی  زنان از اعتراضات زنان کارگر کارخانجات نساجی نیو یورک امریکا آغاز گردید که با استمرار یک قرن مبارزات استوار آزادی نسبی و حق انسانی زنان بدست آمد و از ثمرۀ آن مبارزات است که امروز زنان یک رکن اساسی فعالان اجتماعی را در هر کشوری تشکیل میدهد

در حال حاضر مشارکت زنان در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی غیر قابل انکار است و اینکه در هر کشوری به هر نام و رسمی از مقام زن تجلیل میگردد از ایده ای مشترکی بر میآید که زنان در اثر تلاشهای خستگی ناپذیر، موقف خود را تثبیت نموده اند. در راستای حرکتهای جهانی زنان افغان نیز بیکار ننشسته و تحرک لازم را بخرج داده و حضور خود را در اجتماع تحکیم بخشیده اند ولی به تناسب گستردگی محرومیتهای اجتماعی زنان در افغانستان نا کافی به نظر میرسد و به ایستادگی و روشنگری بیشتر نیاز دارد

انجمن افغانها ضمن اینکه این روز پرمیمنت را به تمام زنان با شهامت افغان  تبریک عرض میدارد و فعالیتهای مدنی خانمهای افغان را حمایت  و پشتیبانی مینماید   

 

Lämna ett svar