انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

پيامها

پیام انجمن افغانها به مناسبت فراغت شماری از جوانان افغان، از مراکز تحصیلات عالی سویدن

افغانها بخش موثری از جامعه سویدن را تشکیل میدهند، چه در عرصه فعالیتهای اجتماعی، حوزه کاری و بخشهای تخصصی.
شمار قابل ملاحظه از افغانها شامل دوکتوران، انجنیران و کارمندان بخشهای تخنیکی و خدماتی در جامعه سویدن مشغول فعالیت هستند.
جامعه افغانی از طریق اشتراک در انتخابات پارلمانی و حوزه های شهرداری در ایجاد تغییر در جامعه بزرگ سویدن تاثیر به سزایی دارد ولی بهتر است که جامعه کوچک افغانی از نقش خود در این جامعه بیشتر آگاهی حاصل نمایند.
یکی از مولفه های موثر تغییر پیگیری تحصیلات عالی جوانان و استخدام شدن آنها در بخشهای مختلف سرنوشت ساز است که میتواند هم در رشد کل جامعه و هم جامعه کوچک افغانی ممد واقع شود، به همین ملحوظ ما همیشه جوانان را برای ادامه آموزشهای حرفوی و تخصصی تشویق می نماییم.
تعداد کثیری از افغانها در بخشهای متنوع شاغل اند ولی ناشناخته باقیمانده اند، یا خود شان دنبال شهرت نبوده اند و یا هم کسی دنبال این قضیه را نگرفته است.
امسال انجمن افغانها تصمیم گرفته با یک روش مدرن از جوانان دانش آموخته ی که تازه ازموسسات عالی تحصیلی سویدن فراغت حاصل نموده اند تجلیل نمایند.
ما به این نظر رسیده ایم که دایر کردن یک محفل محدود در یک لوکال ، کار سختی نیست ولی انعکاس آن در محدوده همان لوکال باقی میماند، اما در عوض اگراطلاعات درمورد این فارغان از طریق رسانه های اجتماعی به نشر برسد، تعداد بیشتری آن را میخوانند و مطلع میشوند.
بدینوسیله به جوانان پیام ما اینست، اگر علاقه داشته باشند، عکس و اطلاعات مختصر در مورد تحصیل و فراغت خود را بفرستند تا ما از طریق سایت انجمن افغانها و فیسبوک افغانهای سویدن به نشر بسپاریم. ایمیل saharmnasim@gmail.com

Lämna ett svar