انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

پيامها

پیام انجمن افغانها بمناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان

ماه خدا در راه است و همه ای مسلمانان انتظار مهمانی خدا را دارند و درین ماه همه ای بینوایان از سفره ای باز خداوند اطعام میشوند. روزه یک آموزه ای دینی است و تمرینی برای بهتر شدن و پیمودن راه تعالی و کمال روحی. روزه اثبات اراده ای انسانی است که خداوند از بدو خلقت در وجود آدم دمیده است و با روزه گرفتن انسان توانستن خود را ثابت میسازد و در جاده ای اراده و اختیار نحوه ای راه رفتن خود را به نمایش میگذارد. روزه فقط پرهیز نیست بلکه پرهیز و انجام در کنار هم ارزش پیدا میکند زمانیکه یک روزه دار به نواهی خداوند عمل میکند اوامر را نیز اجرا نماید

ماه رمضان ماه تزکیه و تهذیب است و ماهی است که درآن قانون مدون خداوند نازل شده است و در این قانون مدون یعنی قرآن همواره بر عمل و عمل و عمل تاکید شده است. نفس روزه گسترش پاکی و درستکاری در جامعه است و معیار مسلمان بودن قرار گرفتن در مسیری است که در کتیبه ای نزول یافته  در ماه رمضان روشن شده است.

آیا روزه بستن دهان و باز گذاشتن زبان است؟

بسیار اند کسانیکه دهان را میبندند و هر آنچه در زبان شان میآید نثار مردم میکنند و حتی از تهمت و افترا در حق مردم ابا نمیورزند.

آیا روزه امساک در روز و افراط در شب است؟ کم نیستند کسانیکه در جریان روز از خوردن و آشامیدن پرهیز میکنند و هنگام افطار خوان فرعونی پهن میکنند در حالیکه همسایه ای آن نان خشک برای افطار ندارد.

آیا روزه با نفرت پراگنی و کینه توزی و خشونت ورزی همخوانی دارد؟ آیا کسانیکه زیر پوشش اسلام و بنام دفاع از اسلام مسجد را انفجار میدهند و نماز گزاران را بقتل میرسانند و انسانهای بیگناه و بیخبر را ناگهانی در ورطه ای هلاکت قرار میدهند روزه دارانند؟

آیا کسانیکه حتی از تربیونهای تبلیغ امور دینی بر مخالفین خود میتازند و بر دیگران برچسبهای واهی میبندند امامان دین و مروجین روزه داری اند؟ در حالیکه خود روزه ای زبانی را رعایت نکرده اند.

امروز وطن و وطنداران ما قربانی اعمال کسانی اند که به ظاهر ادای نمازگزاران و روزه داران را به نمایش میگذارند اما در واقع دشمنان اصلی دین و دینداری همین ها اند ولی اعمال خود را به دیگران نسبت میدهند و در جهت تحقق اهداف شان ار هیچ عمل خشنی دریغ نمیورزند.

بامید روزیکه جامعه ای روزه دار و مسلمان با وقار عرض اندام نماید انجمن افغانها حلول ماه مبارک رمضان را به همه ای دینداران واقعی تبریک و تهنیت عرض نموده و ورود این ماه پر برکت را خیر مقدم میگوید.

 

Lämna ett svar