انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

پناهجویان اخراجی در بازداشتگاه

به نوشته روزنامه داگنز نی هتر، پناهجویانی که حکم اخراج خود را از سوئد دریافت کرده اند، هنوز تا مدت زمان نا معلومی در بازداشتگاه بسر می برند با وجود اینکه این پناهجویان جرمی مرتکب نشده اند و با وجود انتقاد های بین المللی از جمله از سوی سازمان ملل متحد و کمیته ضد شکنجه شورای اروپا ، پناهجویان را در سلول انفرادی حبس می کنند. بر اساس اداره کل امور مهاجرین  ، ۱۲۸ نفر که قرار بود در نیمه اول سال جاری از سوئد اخراج شوند، روانه بازداشتگاه شده اند. نگاه داشتن این افراد در سلول های انفرادی، بدون حکم دادگاه انجام گرفته است. تصمیم گیری در این مورد که آیا باید پناهجویی که حکم اخراج را دریافت کرده است، در بازداشتگاه  بسر ببرد، بعهده مسئولین در اداره کل امور مهاجرین، گذاشته شده است. بنظر می رسد خطر جانی برای پناهجو و یا امکان رو آوردن وی به زندگی مخفی پیش از اجرای حکم اخراج، از جمله دلایلی باشد که برای حبس پناهجو در بازداشتگاه عنوان می شود.

منبع : سايت پژواک

Lämna ett svar