انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

پدر در جستجوی پسر

یکی از پناهجویان افغان در سویدن به اسم غلام علی نوروزی در جستجوی پسر زیر سن خود به اسم حمید نوروزی است که قبلا به سویدن پناهنده شده است . پدر نمیداند که فرزندش در کدام شهر سویدن سکونت دارد. او در نامه و صحبت تیلفونی از انجمن افغانها تقاضا نمود تا اعلان مفقودی پسرش را در سایت افغانها نشر گردد. از آنعده هموطنان عزیز که با حمید نوروزی آشنایی دارند ، صمیمانه تقاضا میگردد که با جناب غلام علی نوروزی به شماره تیلفون 0769620522 در تماس شوند

 

Lämna ett svar