انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

وضعيت افغانستان

پاکستان مرکز و حامی تروریستان

پاکستان مرکز و حامی تروریستان :
در احوال جاری که افغانستان اماج دور نوبتی تشدید جنگ اعلام ناشده پاکستان قراردارد و افغانستان به حمام خون مبدل گردیده و جنایات جنگی و ضدبشری با قساوت قرون وسطایی توسط طالبان صورت می‌گیرد ، شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا تصمیم اتخاذ نمود تا کتاب : پاکستان حامی و مرکز تروریسم که طی یک دهه اخیر چندین بار بنشر رسیده است با اسناد جدید مجددا بنشر برسد.
در حالیکه شورای امنیت ملل متحد جلسه را بخاطر بحث روی مسایل افغانستان دایر مینماید و بحث های گسترده در سطح و بین المللی در جریان است ، باز نشر این کتاب که حاوی دلایل قوی حقوقی الزام بر پاکستان بحیث مرکز و دولت انکشور بمثابه حامی تروریسم می باشد ، می‌تواند اساس نیرومند استدلال را تقویه و بخاطر وارد شدن فشار بر پاکستان و طالبان موثر باشد .
این کتاب که شامل اسناد انجمن به زبانهای ملی و انگلیسی است به مراجع ذیربط ملی و بین المللی و منجمله سازمان ملل متحد گسیل می یابد .
از تمام سروران گرانقدر خواهشمندم در پخش گسترده این کتاب مساعی همجانبه شانرا مبذول فرمایند .
با حرمت و درود ها
واحد سادات
لینک کتاب بخدمت تقدیم است :

pak-terror

Lämna ett svar