انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

پارلمان اروپا و حقوق پناهندگی

گزارش: طاهر جام برسنگ

روز گذشته کشورهای عضو پارلمان اروپا بر سر مقررات جدیدی برای یک سیاست پناهندگی مشترک در کشورهای عضو، به توافق رسیدند

هدف از مقررات جدید و مشترک پناهندگی این است که همکاری این کشورها را در اتخاذ سیاست واحد پناهندگی بیشتر کند. قوت بخشیدن به حقوق پناهجویان نیز از اهداف توافق کشورهای اروپای مشترک عنوان شده است.
اساسی‌ترین بخش توافق کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا بر یک سیاست پناهندگی مشترک، تعیین شرایط مشترک برای پذیرش پناهندگان است که در آن تاکید شده است که نمایندگان و کشورهای عضو اتحادیه باید بین خود در این رابطه همبستگی بیشتری نشان دهند.
پارلمان اروپا خواهان این است که کشورهای عضو اتحادیه پناهجویانی که در کشوری که به لحاظ جغرافیائی در موقعیتی قرار دارد که مجبور به پذیرش پناهجویان بیشتری است را بپذیرند.
نمایندگان پارلمان اروپا در سیاست واحد پناهندگی خواهان آنند که در زمینۀ تضمین معیشت، سکونت و اشتغال و نیز رساندن کمک و اطلاعات به زبان مادری پناهجویان، در کشورهای عضو به نحو یکسان عمل شود. آنها همچنان خواستار این شدند که کشورهای عضو، در فرایند پناهندگی، بیش از پیش رعایت زنان باردار، قربانیان شکنجه و خردسالان را بکنند. آنها همچنین خواهان ممنوعیت قرنطینه کردن کودکان تنهای پناهجو در تمامی کشورهای عضو شدند.
پارلمان اروپا همچنین در نظر دارد یک دفتر ویژه برای رسیدگی و همکاری و هماهنگی در مسائل مربوط به پناهندگان تاسیس کند. توبیاس بیلستروم، وزیر امور مهاجرت سوئد با اظهار خرسندی از اجلاس روز گذشتۀ پارلمان اروپا و مثبت خواندن مورد توافق بر سر سیاست پناهندگی واحد در اروپای مشترک گفت:

 بیانات توبیاس بیلستروم وزیر امور مهاجرت سوئد

«سیاست مورد توافق اتحادیۀ اروپا پایۀ مناسبی است برای عملکرد سوئد که بزودی ریاست دوره ای اتحادیۀ اروپا را به عهده میگیرد.»
از نکات مورد توجهی که بر سر سیاست پناهندگی اروپا روز گذشته در پارلمان اعلام خواست کشورهای عضو در این مورد بود که همۀ کسانی که از اروپا درخواست پناهندگی می‌کنند باید تضمین بگیرند که به درخواستشان با بی‌طرفی رسیدگی می‌شود.
موارد تصویب شده در پارلمان اروپا به زودی برای بررسی به شورای وزرای اتحادیه فرستاده می‌شود تا پس از بررسی به پارلمان برگردد و پس از بحث پارلمانی، در زمان ریاست دوره‌ای سوئد به تصویب نهائی برسد.

taher.jambarsang@sr.se 

منبع : راديوي سويدن ، پژواک

Lämna ett svar