انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

فرهنگي

يک پناهجوي افغان توسط پوليس در کلمار گرفتار شد

يک پناهجوي افغان بنام حسن احمدي در ستيشن پوليس کلمار دستيگر ودر توقيف خانه اداره مهاجرت  توقيف گرديد. او از ميدان وردک بوده و مدت دو نيم سال است که در سويدن زندگي ميکند. اودر سال 2009 که زير سن بود ، پاسخ منفي دريافت کرد.شماره تيلفون 0738758571

 

Lämna ett svar