انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

يک پناهجوي افغان بعد از سه ماه اقامت دريافت نمود

يک پناهجوي افغان بنام نصيراله همدرد پوره بعد از سه ماه ، امروز اجازه اقامت دايمي اخذ نمود. او بتاريخ 9 نوامبر 2010 درخواست پناهندگي داد و امروز مورخ نهم فبروري 2011اقامت دايمي گرفت. او اين خبر خوش را  تيلفوني به سايت افغانها اطلاع داد.او 20 سال عمر دارد واز ولايت لغمان ميباشد. ما دريافت اجازه اقمت را براي اين جوان از صميم قلب تبريک وشادباش ميگوئيم  

Lämna ett svar