انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

نيازمنديها

يک باب اپارتمان در استاکهولم به کرايه داده ميشود

يک باب اپارتمان سه اتاقه واقع فارشتاي استاکهولم براي يک سال براي خانواده هاي افغان  به کرايه داده ميشود . کرايه اپارتمان 6300 کرون ، .اپارتمان ترميم شده  است

اپارتمان به کرايه داده شد 

Lämna ett svar