انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

ویدیو: افزایش پناهجویان افغان در تاجکستان

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2009/07/090728_og_tajik_afghanistan_refugees.shtml

تعداد پناهجویان افغان در تاجیکستان نسبت به دو سال گذشته در حال افزایش گزارش شده است. کمیسریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که از سال ۲۰۰۸ تا حال هرماهه تا ۱۵۰ نفر از اتباع افغان به عنوان پناهجو وارد تاجیکستان می شوند. حالا در تاجیکستان حدود ۳۰۰۰ پناهنده و پناهجوی افغان به سر می برند. سهراب ضیا، خبرنگارمان در شهر دوشنبه در این باره گزارش می دهد

منبع : بي بي سي

Lämna ett svar