انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

وضعيت فاجعه آميز پناهجويان در يونان

 

Illegala immigranter väntar på att blli utsläppta från grekiskt läger. Foto: Nikolas Giakoumidis/Scanpix.

زمانيکه اتحاديه اروپا جريان ورود پناهجويان را از طريق بحيره مديترانه مسدود کرد ، امروز اکثريت پناهجويان از طريق ترکيه وارد يونان ميشوند. نود در صد پناهجويان ازرودخانه افروس در شمال شرقي يونان عبور مينمايند که درآنجا توسط ماموران پوليس مرزي از همه کشور هاي عضو اتحاديه اروپا استقبال ميگردند. اما در آنجا وضعيت انساني ، غيرانساني است دوکتوران بدون مرز گزارش ميدهند که بازداشتگاه ها ( نظارتخانه ها ) پراز جمعيت اما بدون محل خواب ، گرما و آب گرم ميباشد.استديوي شماره يک راديوي سويدن گزارشي از وضعيت پناهجويان (منجمله پناهجويان افغان) تهيه کرده وبا سيسيليا مالمستروم کميشنر اتحاديه اروپا مصاحبه در زمينه انجام داده که ايشان تمام تقصير را به گردن مقامات يوناني مي اندازد. درين باره از راديوي سويدن بشنوييد(ترجمه ن س ):

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=4350628

 

Lämna ett svar