انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

هفده ساله متهم به قتل محمودعلیزاده شد

امروز دوشنبه  محکمه یک جوان هفده ساله که مظنون به قتل محمود علیزاده در دسمبر 2017 است، آغاز شد . محمود علیزاده با ضرب چاقو در بین دهلیز های جمنازیوم در جنوب شهر استاکهولم کشته شد و جسد بیجان او تاهنوزبخاک سپرده نشده است زیرا قرار است که خانواده اش در مراسم تشییع جنازه اشتراک نماید اما تاهنوز ویزه سویدن را دریافت نکرده است.

فرد مظنون متهم به قتل محمود علیزاده و همچنان محکوم به جرایم مواد مخدر میباشد. به گفته سارنوال  ، جریان محکمه بادرنظرداشت  سن  جوان مظنون و علاقمندی فراوان مطبوعات درشرایط در های بسته برگزار میشود.

بیشتر در لینک زیر سایت رادیوی سویدن بخوانید:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6927090

لینک قبلی در سایت انجمن : 

http://www.afghanskaforeningen.se/2017/12/14/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF/

 

 

Lämna ett svar