انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

هجوم پناهجويان از شمال افريقا زيرنظارت قرار خواهد گرفت

فرونتيکس ، آژانس کنترول مرزي اتحاديه اروپا  کشور ايتاليا را در مراقبت از هجوم پناهجويان از شمال افريقا کمک خواهد نمود. امروز ( 20 ماه فبروري ) فرونتيکس از جمله قايق ها و طياره را غرض افزايش نظارت در بحيره مديترانه  بکار مي اندازد.ميکيلي چرکوني سخنگوي کميشنري اتحاديه اروپا به اين باور است که قاچاق انسان از افريقاي شمالي کاهش خواهد يافت


Nordafrikaner i överlastad båt utanför Lampedusa. Foto: Daniele La Monaca/Scanpix.

حدود يک هفته قبل صرف در جريان چند روز تقريباً 5000 مهاجر از کشور ناآرام تونس به جزيره ايتالوي لامپيدوسه وارد شدند.هجوم ناگهاني پناهجويان باعث شد که ايتاليا طي يک هفته از اتحاديه اروپا تقاضاي کمک نمايد
ديروزسيسيلي مالمستروم ، کميشنر مسوول اتحاديه اروپا اعلام داشت که آژانس کنترول مرزي فرونتيکس قرار است به تعداد 30 تن کارشناس را غرض کمک به مقامات ايتاليايي مقرر نمايد. يکي از وظايف اين کارشناسان تشخيص آنعده از مهاجرين که به محافظت بين المللي نياز دارند ، ميباشد
در ماموريت فرونتيکس توظيف يک فروند طياره و چندين قايق غرض افزايش نظارت بر بحيره مديترانه نيز شامل ميباشد؛ اما با توجه به اظهارات ميکيلي چرکوني ، اين نظارت  در تلاش براي کشف و کمک براي پناهندگاني که در معرض خطر جاني در قايق هاي بي ثبات و زهوارقرارميگيرند ، متمرکزميباشد
ورود پناهجويان  از تونس طي پنج ـ شش روز اخير به شدت کاهش يافته است ؛ اما در حال حاضر  بسياري در اتحاديه اروپا هشدار ميدهند که  ناآرامي ها بطور نمونه در ليبيا و مصر ميتواند به هجوم بسيار بزرگتري پناهجويان به اروپا منجر شود
ميکيلي چرکوني ميگويد که اتحاديه اروپا آماده است حتي از مهاجران بيشتر از شمال افريقا پذيرايي نمايد . او ميگويد که همزمان  بايد متواضع بود، قبل از  حوادث بسيار بزرگي که در منطقه  اتفاق مي افتدو بهمين دليل بسيار دشوار است قضاوت نمود که حوادث  در هفته ها وماه هاي آينده چگونه انکشاف خواهد نمود

Flyktingström från Nordafrika ska övervakas
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4359694
برگردان به دري توسط نسيم سحر

 

Lämna ett svar