انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

هجده کمون از پذیرش مهاجر خودداری می کنند

علیرغم درخواست های مکرر اداره مهاجرت به کمون ها برای بالا بردن ظرفیت پذیرفتن مهاجران دارای اقامت، هستند کمون هایی که هیچ کمکی نمی کنند و نمی خواهند مهاجری را در سال ٢٠١٣پذیرش کنند.بخش خبر رادیو سویدن، اکوت با تمامی کمون ها در این زمینه تماس گرفته و می تواند نشان دهد که ١٨کمون، با اداره مهاجرت قراردادی در زمینه پذیرش مهاجر امضاء نکرده اند و قصد ندارند که حتا یک نفر را بپذیرند

یکی از این کمون ها بورلو(  Burlöv)در اسکونه است که از کمونهایی ست که ماه پیش تصمیم گرفت پذیرش مهاجر را کاملا متوقف کند. لیدی داسیلوا یکی از ساکنان این کمون است.
او می گوید که تصمیم خوبی ست، مهاجران می توانند در دیگر جاها زندگی کنند. او که خانواده اش ٥٠ سال پیش به سویدن مهاجرت کرده اند، اضافه می کند که پذیرش بیشتر مهاجر توسط سوئد مشکلی نیست اما تعداد خارجی ها در بورلو و مالمو خیلی زیاد است
١٨ کمون مانند بورلو قرارداد پذیرش خارجیان را با اداره مهاجرت امضاء نکرده اند. بیشتر این کمون ها در استان اسکونه هستند. هیلسینگ بوری پنج سال است که از پذیرش مهاجران سر باز می زند. کریستیان اورسینگ سخنگوی شورای شهر هلسینگ بوری و عضو حزب مودرات است.
او به اکوت می گوید که متاسفانه در بین مهاجران هلسینگ بوری، انزوای جمعی از جامعه را شاهد هستیم. برای مثال بیش از نیمی از کسانی که کمک هزینه اجتماعی می گیرند، پیشینه ای خارج از اروپای شمالی دارند. او اضافه می کند که وظیفه اصلی این کمون کمک به این دسته از شهروندان است که هم اکنون در هلسینگ بوری زندگی می کنند و پیش از آن نمی توانیم وظیفه پذیرش افراد جدیدی را بر عهده بگیریم
بر اساس آمار اداره مهاجرت که پیش از این نیز بارها گزارش هایی از پژواک در این زمینه پخش شده، در سالهای پیش رو کمون ها باید دوبرابر قبل، مهاجر پذیرش کنند. بنابراین آمار ٤٥٠٠٠نفر در سال جاری از سوئد تقاضای پناهندگی می کنند و یک سوم آنها اقامت دایم دریافت خواهند کرد. این افراد باید با جایگزینی در یک کمون، زندگی جدید خود را شروع کنند.فردریک بنگتسون مسئول روابط عمومی اداره مهاجرت می گوید که خودداری کمونها از پذیرش این افراد پیامدهای بسیاری دارد.
او می گوید که برای فرد مهاجر و اداره مهاجرت این یک مشکل بزرگ است، در حال حاضر نزدیک ٥٠٠٠ نفر هستند که اقامت گرفته اند ولی کمونی برای شروع زندگی در سوئد نیافته اند. این افراد مجبور هستند که در کمپ های پناهندگی بمانند و جا برای پناهجویان جدید نیز تنگ تر می شود

منبع سایت پژواک

اطلاعات بیشتر در سایت رادیوی سویدن

Lång väntan på bostad efter uppehållstillstånd

***

کمک برای همپیوستگی بهتر پناهجویان با جامعه

دولت، سالانه ۱۱ میلیون کرون برای فعالیت هایی درجهت راهنمایی پناهجویان تازه وارد و تماس های خانوادگی، سرمایه گزاری می کند. بسیاری از کمون ها و سازمان های دیگر در سراسر کشور به پناهجویان تازه وارد، کمک هایی را با عنوان راهنما ارائه می دهند. اینک آنها می توانند درصورتی که فعالیتشان غیرسودبری و تحت نظارت کمون یا با همکاری کمون باشد، برای تقویت این فعالیت، درخواست کمک هزینه کنند.
هدف پروژه ی (  Flyktingguiderna) آسان کردن همپیوستگی پناهجویان تازه وارد با جامعه ازجمله ازراه آشناکردن آنها با شبکه های اجتماعی، مشاوره درمسائل عملی و کمک به آموزش کودکان است. آنها همچنین به روند بررسی پناهجویی و بررسی درمورد خویشاوندان برای پیوستن به آنها نیز کمک می کنند

منبع : سایت پژواک 

Lämna ett svar