انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

فرهنگي

نوروز ، سال نو و بهار براي همه مبارک

 

http://www.youtube.com/watch?v=mEmTnF_kBvM

http://www.youtube.com/watch?v=hc8hgc9GWz0

Lämna ett svar