انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

نهمین فستیوال جهانی سینمای افغانستان در سویدن

 .قرار است  به روز های شنبه و یکشنبه ( 9 و10 سپتمبر 2017 ) نهمین فستیوال جهانی سینمای افغانستان در شهر استاکهولم برگزار گردد

برگزار کننده : کلوب قلم افغانها

:برنامه فستیوال و لست فلم های شامل در جشنواره

 


Lämna ett svar