انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

شوراي زنان انجمن افغانها فرهنگي گزارشات گنجينه

نشست شورای زنان انجمن افغانها در سویدن

بتاریخ ۲۷ جون ۲۰۲۱ نشست شورای زنان انجمن افغانها در سویدن تحت ریاست خانم فرشته آتش حوالی ساعت یک ونیم بعد ازظهر در لوکال رستورانت ( ( Lilla Mellanöstern) تدویر یافت . دراین جلسه خانم فریبا چرخی مسوول کمیته فرهنګی انجمن افغانها نیز حضور داشت . مسوول شورای زنان در مورد برنامه کاری خود صحبت نموده و در ‍پایان جلسه گفتګوی ویژه با اعضای شورای زنان توسط خانم چرخی صورت گرفت و در بخش آخر موسیقی زنده  توسط یما فرهاد صدیقی مسوول جوانان انجمن افغانها اجرا گردید. این گفتگوو موسیقی  بطور زنده از طریق فیسبوک انجمن افغانها ‍‍پخش گردید.


انجمن افغانها در سویدن از پذیرایی گرم مدیریت  رستورانت (Lilla Mellanöstern )  و غذا لذیذ و سرویس عالی کارمندان رستورانت از صمیم قلب ابراز تشکری نموده و موفقیتهای مزید برای کارمندان این رستورانت آرزو مینماید.

آدرس رستورانت :
Segerbyvägen 7 ,14563 Norsborg

Lämna ett svar