انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

نشست سالانه پیکوم به تاریخ 7-9 جون در شهر بروکسل

جهت اطلاع اعضای محترم انجمن!

قرار است نشست سالانه پیکوم به تاریخ 7-9 جون در بروکسل برگزار گردد و نماینده انجمن افغان ها در سویدن به عنوان عضو این سازمان در آن شرکت خواهد کرد.

هدف شرکت در این برنامه، پیام حمایت برای افغان های بدون مدرک! است!

پیکوم: یک پلت فرم همکاری بین المللی در مورد مهاجران بدون مدرک است. شبکه ای از سازمان ها است که برای تأمین عدالت اجتماعی و حقوق بشری برای مهاجران فاقد مدرک کار می کند. انجمن افغانها از سال ۲۰۱۸ بدینسو عضو این سازمان می باشد.

عضویت ما در این سازمان برای افغان های بدون مدرک در سویدن خیلی کمک کننده است و می تواند یک دادخواهی جهانی محسوب شود، زیرا سازمان پیکوم اعضای زیادی دارد که داوطلبانه برای مهاجرین بدون مدرک، در بخش های مختلف مانند کمک رسانی صحی، حقوقی و یا مکانی کار می کنند. هدف ما این است تا با این نهاد ها رابطه ی نزدیکی برقرار کنیم تا باشد تا کمک کننده های خوبی برای هموطنان خود شویم.

ما سروی که انجام دادیم، برای شناسایی چالش های فرا روی مهاجرین بدون مدرک در سویدن می باشد که در این کنفرانس یادآوری خواهیم کرد. همزمان در مورد وضعیت امنیتی افغانستان صحبت خواهیم کرد و خواهیم گفت که برای پناهنده گان افغانستان شرایط برگشتی به کشور شان نیست و باید رسیدگی به اسناد  پناهندگی دوباره ی افغان های بدون مدرک، در اولویت قرار بگیرد. البته در حال حاضر نیز چنین پروسه ی در اداره مهاجرین جریان دارد اما مهاجرین اوکرایین در اولویت قرار دارند و توجه بسیار کمی به افغانها صورت می گیرد. من به عنوان نماینده انجمن نیاز دارم تا معلومات شما را با خود داشته باشم. خوب است که جدایی از مواردی را که ذکر کردیم، شما هم چیزهای به آن بیفزایید.

در آخر باید بگویم که بعد از إتمام این جلسه، گزارش را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد.

Lämna ett svar