انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

گزارشات

نجات کودکان افغان از فاضلاب های پایتخت ایتالیا

پلیس ایتالیا می گوید بیش از ۱۰۰ مهاجر بی خانمان از جمله ۲۴ کودک افغان در مجراهای فاضلاب در زیر ایستگاه راه آهن رم زندگی می کرده اند.

پلیس ایتالیا می گوید افراد یاد شده را از فاضلاب های پایتخت این کشور بیرون آورده است.

به گفته پلیس کودکان افغانی از ترکیه و یونان خود را به رم رسانده اند.

به گفته پلیس ایتالیا این کودکان بین ده تا پانزده سال سن دارند.

 

این کودکان در حال حاضر توسط نهادهای اجتماعی در رم نگهداری می شوند.

آن ها پس از آن پیدا شدند که پلیس راه آهن گزارش های مربوط به زندگی افراد مهاجر بی خانمان در شرایطی نامناسب در نزدیکی چند راه آهن رم را پیگری کرد.

مقام های پلیس می گویند این افراد به زبان ایتالیایی صحبت نمی کنند و شب ها برای نجات از سرما در فاضلاب ایستگاه های قطار می خوابیدند.

برخی از گروه های خیریه تخمین زده اند که در سال میلادی گذشته حدود ۱۰۰۰ کودک بدون والدین خود توانسته اند از کشورهای مختلف آسیا آفریقا و آمریکای لاتین وارد رم شوند.

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2008/11/090404_wkf-afghan-childern-rome.shtml

Lämna ett svar