انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

ورزش

مژده به علاقمندان ورزش واليبال

قرار است بتاریخ 24 ماه اپریل سال 2010 مسابقات بین الافغانی والیبال در شهر بوروس کشور سويدن برگزار گردد


 

بدینوسیله از کلیه کلپ های ورزشی وتیم های والیبال که آرزوی اشتراک در این مسابقات را  داشته باشند ، تقاضا میگردد تاجهت ثبت نام الی 28 ماه مارچ با آقای جاوید قیام مسوول بخش ورزشی انجمن افغانهای شهر بوروس کشور سویدن به تماس شوند
شماره تماس  0736519027  

به لينک زير نگاه کنيد

 

http://www.afghanskaforeningen.se/2009-01-21-22-19-03/57-1387-11-25-22-15-33.html

 

Lämna ett svar