انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

ورزش

موفقیت بوکسر های افغان در مسابقات بوروس

 

در مسابقات king of the ring  که میان ورزشکاران ( بوکسر های) شانزده کشور  از تاریخ 25 الی 27 نومبر 2016 در شهر بوروس ( ) سویدن برگزار شد ، چهار ورزشکار افغان تحت ترینری آقای اجمل عمر اشتراک ورزیده که سه نفر مقام های اول و یکنفر مقام دوم احراز نمودند .
تسل موُسازى وزن ٦٤ كيلو مقام اول ، روالله يوسفى وزن ٦٤ جوانان مقام اول 
شبير حسينى نوجوانان ٥٤ كيلو مقام اول ، رضا موحبى جوانان ٦٠ مقام دوم .

انجمن افغانها در سویدن این موفقیت ها را به بوکسر های جوان وترینر ورزیده شان آقای عمر تبریک و تهنیت گفته پیروزی های مزید برایشان آرزو مینماید

 

Lämna ett svar