انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Allmänt

ملاقات در مجلس سویدن

Idag vår ordförande Wais M Ezat, uppvaktat riksdagsledamot Alireza Akhondi (C), för att belysa de afghanska kvinnornas situation under Talibansstyre. Det är viktigt att vi gör allt vi kan för att de inte ska glömmas bort i denna oroliga värld som är.
امروز رئیس انجمن افغانها در سویدن، ویس عزت با جناب علی رضا آخوندی نماینده مجلس از حزب سنتر ملاقات داشت.
ایشان در مورد وضعیت فعلی زنان در افغانستان صحبت کردند و تاکید کردند تا سیاسون سویدن توجه بیشتری به افغانستان کنند.
قرار شد برنامه ی را بزودی برای تمام نمایندگان پارلمان از طریق انجمن افغان ها در سویدن برگزار گردد.
معلومات بیشتر را بعدأ تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد.

Lämna ett svar