انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

گزارشات

ملاقات با اولین سفیر افغانستان در سویدن

روز جمعه مورخ 21مارچ 2014 مصادف با اول حمل 1393 خورشیدی ( نوروز) نمایندگان انجمن افغانها و چند نهاد دگر با آقای حمید هامی اولین سفیر افغانستان مقیم سویدن و آقای نعیمی قونسل سفارت افغانستان مقیم استاکهولم دیدار نمودند. آقای حمید هامي در دیدار با نمایندگان انجمن افغانها گفت که دیداری که ایشان در وزارت عدلیه سویدن داشتند از مقامات سویدنی وعده گرفتند که تمام اسنادیکه از طرف سفارت افغانستان در استاکهولم صادر ویا مورد تصدیق قرار میگیرد موردتائید ادارات سویدنی قرار خواهد گرفت و بخصوص پاسپورت افغانستان بعنوان سند هویت افغانها و سایر اسناد تائیدی سفارت ؛ در مورد توقف دیپورتهای اجباری پناهجویان افغان با مقامات سویدنی صحبت خواهد کرد و اما در مورد دیپورت 50 پناهجوی افغان در هفته آینده کاری انجام داده نمیتواند

گزارش دیدار با اولین سفیر سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در سویدن

مطابق وقت سفارش شده قبلی ساعت دو، روزجمعه بیست و یکم مارچ 2014 نمایندگان سه انجمن( انجمن افغانها، انجمن دوستی افغانستان و سویدن و مرکز اسلامی افغانها) با محترم دوکتورحمید هامی اولین سفیر کشورما، افغانستان در شهر استکهلم سویدن دیدار کردند

به نمایندگی از انجمن افغانها آقایان نسیم سحر رئیس، امین وجدان منشی، سید حسین اصغری مسئول امور دینی و خداداد فطرت معاون و به نمایندگی از انجمن دوستی افغانستان و سویدن خانم نصیبه ابراهیمی، آقایان حشمت عزیزی و عصمت محمدی و به نمایندگی از مرکز اسلامی آقایان حاجی عبدالغفار جلالی معاون و خداداد فطرت منشی، و از جانب سفارت افغانستان محترم دوکتور حمید هامی سفیر و آقای نعیمی قونسل در سالون ملاقات حضور داشتند
بعد از تعارفات اولیه و معرفی جوانب دیدار کننده به یکدیگر آقای دوکتور حامی سر صحبت را بازنموده، یک گزارش مختصر از کارهای مقدماتی که تا حال در جهت افتتاح رسمی سفارت صورت پذیرفته بود تقدیم نمودند و در صحبتهای خود تأکید داشتند که سفارت زیر رهبری او ارگانی خواهد بود که همه مردم افغانستان خود را درآن دیده بتوانند و احساس بیگانگی نکنند
محترم سفیر از جریان تقدیم اعتبارنامه به شاه و دیدارش با وزارت عدلیه سویدن صحبت کردند و گفتند: تا کنون با هرمقامی که ملاقات داشته اند به مقامات فهمانده است که سفارت افغانستان بعنوان نماینده با اعتبار دولت جمهوری اسلامی افغانستان از حیثیت دولت متبوعه برخوردار است و هرگونه بی احترامی به تصامیم این سفارت، بی احترامی به کل دولت و حکومت افغانستان تلقی خواهد شد. ایشان تأکید داشتند که اسناد و مدارکی که از مجرای قانونی و از طریق این سفارت صادر میگردد در نزد تمام ارگانهای سویدنی معتبر خواهد بود
به تعقیب نمایندگان انجمنهای حاضر سر صحبت را باز نموده و آقایان نسیم سحر، سیدحسین اصغری جریان عدم اعتبار اسناد هویتی افغانی را مفصل توضیح داده و تمام موضوعات در رابطه به مهاجرین و پناهجویان افغان را که تا کنون در قسمت آن از جانب مقامات دولتهای افغانستان و سویدن سهل انگاری شده است بازگو کردند. آقیان امین وجدان، حشمت عزیزی و عصمت محمدی نیز در همین رابطه صحبتها و سئوالاتی داشتند 
آقای عبدالغفار جلالی در رابطه به فعالیتهای مسجد افغانها، خانم ابراهیمی در رابطه به نادیده گرفته شدن حقوق زنان افغانستان و خداداد فطرت راجع به برنامه های فرهنگی و معارف سفارت سئوالاتی را مطرح نمودند که از جانب محترم سفیر به پاسخ پرداخته شد
بطور خلاصه در اجلاس فوق بیشتر روی دو موضوع بیشتر پرداخته شد.
1 : اعتبار اسناد و مدارک هویتی
2 : جلوگیری از اخراج بی رویه پناهجویان افغان از سویدن
در ختم جلسه جناب سفیر مجددن بیان کردند که هرچه در حیطه امکان موجود است در خدمت به هموطنان دریغ نخواهد کرد و حاضرین را مطلع ساختند که عنقریب با حضور معین وزارت خارجه سفارت بصورت رسمی افتتاح خواهد شد و امور اجرائی سفارت روال عادی را پیدا خواهد کرد
گفتنی است که نمایندگان انجمنها از جناب سفیر دعوت کرند تا در محفل نوروزی که جمع کثیری از افغانها در آن شرکت خواهند کرد حضوریابند ولی آقای دوکتور هامی توضیح دادند که یک مسافرت مهم در رابطه به کار های سفارت دارند و نخواهند توانست در وقت معینه به محفل برسند
گزارشگر: خداداد فطرت

Lämna ett svar