انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

مقررات مهاجرت خانوادگی باید سخت تر شود

توبیاس بیلستروم، وزیر امور مهاجرت در نظر دارد که بر مقررات مهاجرت خانوادگی به سویدن که شامل شرط تامین معاش نیز است،تجدید نظر کند. دوسال پیش بود که سویدن پس از بحث های طولانی در پارلمان، شرط تامین معاش شخصی را به قانون مهاجرت افزود و این قانون به معنی این است که کسی که می خواهد خانواده خود را به سویدن بیاورد باید ابتدا کار و مسکن برای خود دست و پا کرده باشد و بتواند به شخصه خرج خانواده خود را تامین کند.اما اکنون توبیاس بیلستروم، اعتراف می کند که این قانون کامل اجرا نشده و دربسیاری مواقع شامل استثناء شده است.او می گوید که این قانون نسبت به تعداد بسیاری که مهاجرت خانوادگی کرده اند، شامل گروه بسیار کوچکی شده است. شرط تامین معاش باید در همه جا در نظر گرفته شود

هنگامی که این لایحه در حال بحث بود، بسیاری از سازمان ها و گروه ها، با انتقاد از این مقررات این موضوع را مطرح می کردند که تصویب چنین قانونی باعث جدائی خانواده ها از هم می شود. حزب مودرات مجبور شد شروط حزب لیبرال مردم و دموکرات های مسحیی را که عدم اجرای شرط تامین مخارج برای خانواده های طفل دار بود، بپذیرد.همچنین استثناهائی برای پناهجویانی که با استفاده از کنوانسیون ژنیو به سویدن آمده اند و نیز کودکان تنهای پناهجو در نظر گرفته شد.با این ترتیب از اپریل سال ۲۰۱۰ این مقررات تنها شامل هزار نفر شده است و باقی مهاجران را شامل نشده است. توبیاس بیلستروم می خواهد که شرط تامین معاش شامل خانواده های طفل دار نیز شود
او می گوید که کاملا مشخص است که این مقررات شامل گروه بسیار کوچکی می شود و همین امر این قانون را بی معنی می کند
دلیل اضافه کردن شرط تامین معاش به قانون مهاجرت، بالابردن همپیوستگی و مبارزه با بیکاری در نزد مهاجران اعلام شده بود
توبیاس بیلستروم وزیر امور مهاجرت در پایان می گوید که باید اضافه کنم شرایط دنیا نیز در سال گذشته تغییر کرده است و پیش بینی تعداد پناهجویانی که به سویدن می آیند نیز بسیار بیشتر از گذشته است. او تاکید می کند که همین پناهجویان، در سالهای آینده خانواده خود را نیز به سویدن می آورند و امروز وقت آن است که در باره شرط تامین معاش آنها بحث شود.اضافه کنیم که ماریا فرم سخنگوی امور مهاجرت حزب محیط زیست به بخش بین المللی رادیو سوئد می گوید که این تغییرات را نخواهد پذیرفت و این حزب هرگز از چنین لایحه ای پشتیبانی نمی کند

منبع : سایت پژواک

اطلاعات بیشتر را در سایت رادیوی سویدن در لینک های زیر بدست آورید

M vill att försörjningskrav ska gälla fler

 

Krtiik mot skärpt försörjningskrav för invandrare

Lämna ett svar