انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

مقررات سخت گیرانه تر درمورد متقاضیان پناهندگی

نتیجه تحقیقی که اداره ی پذیرش متقاضیان پناهندگی انجام داده امروز به وزیر امور مهاجرت، توبیاس بیلستروم تسلیم خواهدشد

مسئول این تحقیق Sören Häggroth  پیشنهادمی کند که متقاضیان پناهندگی از شرط داشتن مجوز کار Arbetstillstånd   معاف شوند تا بتوانند به سرعت به کار مشغول شده و مخارج خود را تامین کنند. همچنین پیشنهاد شده است که متقاضیان درچهارهفته ی اول ورود خود در محل هایی که Ankomstboenden نامیده خواهدشد، اسکان داده شوند. درصورت مخالفت پناهجویی با این امر، او تمام کمک هزینه ی خود را ازدست خواهندداد. پس ازاین مدت، پناهجو برای داشتن مسکنی ثابت به یکی از کمون ها معرفی خواهدشد. عدم موافقت پناهجو با این تصمیم موجب قطع نیمی از کمک هزینه ی او خواهدشد.
در این تحقیق، درخواست های بیشتری از کمون ها گنجانده شده است مانند فراهم آوردن دوره های آموزش زبان مادری و یافتن محل کار حتی برای پناهجویانی که هنوز اجازه ی اقامت دریافت نکرده اند. این تحقیق قرار است تغییرات عمده ای را در نظام پناهنده پذیری سوئد که در سال ۱۹۹۴ تصویب شده است و بر اساس آن از جمله پناهجو حق انتخاب محل زندگی خود را دارد، ایجاد کند. دررابطه با محل اجباری مسکن پناهجویان نظر مسعود کمالی جامعه شناس را می شنویم. 
  نظر مسعود کمالی جامعه شناس در این باره

منبع : راديوي سويدن ، پژواک


 

Lämna ett svar