انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

معضل اسکان پناهجویان کودک تنها

در تعطیلات آخر هفته­ای که پشت سر نهادیم بدنبال اسکان ۳۰ کودک پناهجوی اسکان داده شده در کمون ولینگه ، واقع در استان اسکونه، جمعی از ساکنان محل با تجمع نسبت به اسکان این کودکان در کمون محل زندگیشان اعتراض کردند یکی از ساکنان معترض محل می­گوید:

 پناهجویان کودک در کمون ولینگه

«در کشورهای بعضی از این پناهجویان افراد وقتی عصبانی می­شوند، به گلوله متوسل می­شوند در حالی که در کشور ما این کار را نمی­کنیم و این موضوع می­تواند باعث برخورد فرهنگی جدی شود.»
لارش اینگوار یونگ­من Lars  رئیس مدرات هیئت مدیرۀ کمون ولینگه است که  ابتدا اظهار داشت ما در این کمون طالب پذیرش کودکان پناهجو نیستیم و پس از آن در یک گفتگوی مطبوعاتی گفت پناهجویان کودک را «موج ناسازگار پسران نوجوان آسیائی و آفریقائی» خواند. رئیس مدرات کمون ولینگه که اکنون متهم شده است که آتش بیار معرکۀ اعتراض ساکنان کمون علیۀ حضور پناهجویان کودک بوده در گفتگو با تلویزیون سوئد می­گوید چنین قصدی نداشتم بلکه فقط علیۀ چیزی که به باورم نادرست بوده، واکنش نشان داده­ام.
سولنا، موندال، سیگتونا و مالمو، چهار کمون هستند که قرار است کودکان تنهای پناهجو را اسکان دهند و در حال حاضر ۵۰۰ پناهجوی کودک در انتظار نوبت اسکان خود در یکی از این کمون­ها هستند. تنها یک صد کمون از شمار کمون­های کشور برای پذیرش کودکان تنهای پناهجو با ادارۀ کل امور مهاجرت قرارداد بسته­اند. بزرگترین شمار پناهجویان کودک یعنی قریب ۲۰۰ تن از آنها در شهر مالمو در انتظار نوبت اسکان موقت قرار دارند اما از آنجائی که بیشتر کمون­های سوئد درست مانند کمون ولینگه نسبت به پذیرش این کودکان واکنش منفی نشان داده­اند، این کودکان در کمون­های محل ورودشان به سوئد باید چند ماهی منتظر بمانند.
ادارۀ کل امور مهاجرت مایل است که کمون­های بیشتری داوطلب پذیرش کودکان پناهجوی تنها شوند و سه حزب اپوزسیون سوسیال­دمکرات، چپ و محیط زیست با انتشار بیانیه­ای مشترک از دولت خواستند که با قانونگذاری در این مورد مانع شوند که کمون­های کشور از پذیرش پناهجویان کودک سر باز زنند.
حزب مدرات اما از کمون­های سوئد می­خواهد که در رتبۀ نخست بطور داوطلبانه برای پذیرش پناهجویان کودک با ادارۀ کل امور مهاجرت قرارداد ببندند. توبیاس بیلستروم در این مورد به برنامۀ آگندای تلویزیون سوئد می­گوید:
ما مشغول بررسی این هستیم اما به اعتقاد من قانونگذاری در این مورد، مسائل اضطراری را حل نمی کند. مسائل اضطراری این گونه حل می شود که کمونهائی که برای پذیرش پناهجویان با ادارۀ کل امور مهاجرت قرارداد نبسته اند فارغ از مواضع سیاسی شان این کار را بکنند.

 taher.jambarsang@sr.se 

منبع : سايت پژواک

Lämna ett svar