انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

وکلاي پناهجويان

معرفی برخی وکلای پناهجویان

در لینک زیر اطلاعات مفید غرض انتخاب وکیل و در اخیر آن لست وکلای پناهجویان که با پناهجویان افغان کار نموده ویا مینمایند و تجارب کافی دارند معرفی شده است . غرض مطالعه لطفا لینک زیر را کلیک کنید:

http://www.afghanskaforeningen.se/2009-01-21-22-12-38/2009-01-21-22-13-08/59-2011-10-31-19-29-11.html

Lämna ett svar