انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

معاهده دوبلین

در لینک زیر اطلاعاتی جدید در مورد معاهده دوبلین وتاثیر آن بر تقاضای پناهندگی پناهجو را خواهید خواند

معاهده دوبلین

Lämna ett svar