انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

وضعيت افغانستان

مصاحبه تحلیلی احمد ذکی خلیل در برنامه خبری

مصاحبه تحلیلی احمد ذکی خلیل در برنامه خبری ساعت 10.00 آریانا نیوز افغانستان در پیوند بر نگرانی های اخیر افغان های مقیم اروپاه از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

https://www.youtube.com/watch?v=JlhZdba0Glc

Lämna ett svar