انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

ورزش

مسابقات بين الافغاني واليبال در شهر بوروس سويدن برگزار شد

در مسابقات واليبال بوروس، تيم واليبال برادران از شهر مالمو به مقام اول دست يافت    

 

 

 

 

مسابقات بین الافغانی والیبال روز شنبه 24.04.2010 با صحبت تیلفونی محترم دگر جنرال محمد ظاهر اغبر رئیس

 تربیت بدنی ،سپورت والمپیک ج ا افغانستان از کابل وقرائت پیام کمیته تدارکاتی ورزشی اروپا توسط

محترم جاوید قیام مسوول بخش ورزشی انجمن افغانهای شهر بوروس سویدن وعضو شورای مشورتی ورزشی اروپا

، رسما افتتاح وبکار خویش آغاز نمود.

در این تورنمنت 7 تیم افغانی ویک تیم از دوستان ایرانی مقیم سویدن اشتراک نموده بودند.

تیم های اشتراک کننده در دو گروپ به ترتیب آتی به هم مسابقه نمودند

، در گروپ الف:تيم واليبال خيبر الف بوروس

برادران از شهر ملمو و آريانا سپين غر ( ب) از شهر مالمو 

در گروپ ب:

،  ، پارس از شهر مالموو سپين غر الف از شهر مالمو، خيبر ب از شهر بوروس و پارس ايراني

در دور اول بعد از انجام مسابقات ، از گرپ الف تیم های خیبر الف وبرادران

واز گروپ (ب) تیم های پارس (ایرانی) و سپین غر الف ، به دو نیمه نهائی راه یافتند.

در دور نیمه نهای تیم های فوق بمصاف هم رفته که در نتیجه تیم های خیبر الف و برادران به دور نهائی راه یافتند.

 

 

 

 

Lämna ett svar