انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

مرگ پنجاه افغان در مسير انتقال به ايران

پنجاه افغان در راه ايران در نزديکي‌هاي شهر «کويته» در کانتينر خفه شده و جان باختند. اين افراد که از نزديکي‌هاي قندهار به کويته منتقل شده بودند، در نزديکي‌هاي اين شهر پاکستان در يک کانتينر به دليل فشار بيش از حد و نرسيدن هواي کافي، جان خود را از دست دادند

گفته مي‌شود، اين محموله قاچاق انسان، 150 مسافر داشته است که 46 تن آنها در دم در کانتينرها خفه شدند و چهار نفر ديگر نيز در بيمارستان جان خود را از دست دادند

http://www.iranpressnews.com/source/056982.htm

Lämna ett svar