انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

آرشيف

مراسم فاتحه قربانیان حادثه قطار

فاتحه ى همسر و كودكان احمد شكيب مومند، شهداى حادثه ى قطار، از ساعت ٢:١٥ ( 14.15) تا ٣:٣٠ ( 15.30 ) پس از ظهر به روز يكشنبه ١٥ فبرورى از جانب احمد شكيب مومند، مسئولين مسجد افغان ها، انجمن افغان هاى سويدن و سفارت جمهورى اسلامى افغانستان در مسجد افغان ها واقع روگسويد، برگزار مى گردد
نشانى
HARDEMOGATAN 1, 12467 BANDHAGEN
Rågsved

Lämna ett svar