انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Idrott ورزش

محب عزیزی در مسابقات رزمی مختلط در استاکهولم برنده گردید

در مسابقات ورزش رزمی مختلط که روز شنبه مورخ 5 می 2018 در شهر استاکهولم منطقه آلویک () تدویر یافت ، محب عزیزی پناهجوی افغان حریف خود را نیک اوت نمود
https://www.facebook.com/moheb.azizi991029/videos/225644344872247/?t=5

Lämna ett svar