انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

مترجم های افغان به عنوان پناهجوی سهمیه ای پذیرفته خواهندشد

Hotade afghanska tolkar kan få asyl i Sverige
مترجم‌هایی که سال‌هاست برای نیروی نظامی سویدن درافغانستان کارمی‌کنند، به عنوان پناهجوی سهمیه‌ای درسویدن پذیرفته خواهندشد
این مترجم‌ها ازمدت‌ها پیش از دولت سویدن درخواست پناهندگی کرده بودند. آنها می‌ترسند که پس از بازگشت سربازان سویدنی از افغانستان، مورد انتقام نیروهای مخالف قرارگیرند. آنها که ازهم‌اکنون نیز مورد تهدید قرارگرفته‌اند، گفته اند که جانشان درخطراست و از آینده‌ی خود بیمناک هستند

اینک نمایندگانی از اداره کل امورمهاجرت، وزارت دفاع و همچنین وزارت امورخارجه و دادگستری (عدلیه ) به راه‌حلی رسیده‌اند تا آنها را به عنوان پناهجوی سهمیه‌ای به سویدن بیاورند. قراراست به وضعیت این مترجم‌ها که تعدادشان ۳۰ نفراست در خود افغانستان رسیدگی شود تا درصورت تایید وجود خطری ازسوی مخالفان، برای آنها مجوز اقامت درسویدن صادرشود
مسئول روابط‌عمومی اداره کل امورمهاجرت می‌گوید که چون نمی‌توان به دلایل امنیتی، امکان و یا موقعیت دیگری درخود افغانستان دراختیار این افراد قرارداد، به آنها اجازه داده می شود تا برای رهایی از وضعیت ناامنی که پس از خروج نیروهای نظامی سویدن از افغانستان با آن روبروخواهندشد به سویدن بیایند
بسیاری از این مترجم‌ها پیش ازاین از سویدن درخواست پناهندگی کرده‌بودند، اما به این دلیل که درخواست پناهندگی باید درداخل سویدن انجام شود، با آن مخالفت شده بود
ذبیح‌اله رشیدی که از چندسال پیش به عنوان ژورنالیست موفق به گرفتن اجازه‌ی اقامت درسویدن شده، ازجمله افرادی‌ست که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ مترجم نیروهای سویدنی درافغانستان بوده‌است. او در گفتگویی با رادیوی‌بین‌المللی سویدن، تصمیم دولت سویدن برای دادن اجازه‌ی اقامت به این مترجم‌ها را اقدامی ضروری و درست دانسته است

منبع از سایت پژواک

اصل گزارش از رادیوی سویدن

 

Lämna ett svar