انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

لايحه جديد حکومت در مورد مهاجرت براساس پيوند خانوادگي به پارلمان ارسال شد

دولت امروز لایحه ای را در رابطه با مهاجرت خویشاوندی به پارلمان ارائه داد که قراراست از ۱۵ آوریل سال آینده به اجرادرآید

Försörjningskrav vid anhöriginvandring införs

براساس این لایحه کسانی می توانند پیوستن خویشاوندان خود و اقامت آنها را درسوئد درخواست کنند که دارای شغلی مورد پذیرش با درآمدی کافی برای تامین هزینه ی مسکن و گذران زندگی باشد.  
توبیاس بیلستروم، وزیر امورمهاجرت می گوید که شغل فرد متقاضی باید منطبق با سیاست های شغلی اداره مهاجرت باشد. او همچنین می گوید که شرط  داشتن شغل مناسب، این موقعیت را ایجادمی کند که شخص متقاضی، درصدد یافتن شغل و مسکن درمناطقی باشد که امکام یافتن کار بیشتراست.
دراین لایحه آمده است که این قانون، کودکان و والدین آنها را دربرنمی گیرد. این قانون همچنین شامل افراد دارای شهروندی سوئد، خارجی هایی که چهارسال در سوئد زندگی کرده اند، متقفاضیان پناهندگی و کسانی که می توانند به دلایل امنیتی اجازه ی اقامت دریافت کنند نیز نمی شود

متن از سايت پژواک

منبع سايت حکومت سويدن

درين باره بيشتر به زبان سويدني بخوانيد

Försörjningskrav vid anhöriginvandring införs

Lämna ett svar