انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

قول بررسی مجدد دوسیه ها بعداز سه هفته اعتصاب غذا

پناهجویان افغان که در بودن دست به اعتصاب غذا زده بودند، از شب گذشته به اعتصاب غذای خود خاتمه دادند. این پناهجویان که تعداد آنها سیزده نفر بود، ببیش از سه هفته در مقابل اداره ی مهاجرت دست به تحصن و اعتصاب غذا زدند. این اعتصاب به گفته ی ذکی خلیل سخنگوی اعتصاب کنندگان، ازجمله با قول رسیدگی مجدد به دوسیه های این پناهجویان به پایان رسید. او همچنین می گوید که چهار تن از نمایندگان زن پارلمان افغانستان ( از جمله خانم شکریه بارکزی )امروز یا فردا(دوشنبه ) به سویدن خواهند آمد تا پیرامون از جمله سرنوشت این پناهجویان، با مقامات اداره ی مهاجرت دیدار و گفتگو کنند 

میکائیل ریبن ویک، از مسئولان اداره ی مهاجرت نیز در گفتگوئی با خبرگزاری سویدن، ت ت( TT) در این زمینه گفت که تمام بعداز ظهر روز گذشته، روز یکشنبه دوازدهم ماه می، اداره ی مهاجرت و پولیس در این زمینه با یکدیگر بحث و تبادل نظر داشته اند. او گفت اداره ی مهاجرت همه ی اعتصابیون را به بیمارستان (شفاخانه ) منتقل کرده است تا با دریافت کمک های پزشکی ( طبی) بتوانند خوردن را آغاز کنند. او گفت که بعد از خودداری از خوردن غذا در مدت زمان طولانی، مشکلاتی بروز خواهد کرد که به کنترل و کمک های پزشکی نیاز خواهد بود.
ساعت دو بعد از ظهر امروز نیز قرار است اداره مهاجرت با اعتصاب غذا کنندگان در یوله که تعداد آنها هشت نفر است و هفت نفر از آنان عنوان می کنند که زیر هجده ساله هستند گفتگو کند. رفیع زرگر زاده در گفتگوئی با پژواک از محل تحصن در یوله، وضعیت جسمانی اعتصاب کنندگان را بسیار وخیم می خواند.
اضافه کنیم که نماینده ای از اداره ی مهاجرت نیز با اعتصاب کنندگان در اومئو گفتگو کرده است( امروز خبر پخش شد که در هولمسوند نیز اعتضاب کنندگان به اعتصاب غذایی شان پایان دادند).در این جا می توانید صدای گزارش قبلی از تحصن و اعتصاب غذای در بودن و اومئو را بشنوید

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=5532477

Lämna ett svar