انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

قرارداد دوجانبه و آغاز ديپورت پناهجويان افغان

بتاريخ 11 فبروري 2011 اداره مهاجرت قرارداد دوجانبه را با دفتر آي او ام پيرامون بازگشت داوطلبانه پناهجويان افغان به امضا رسانده است . گرچه بازگشت داوطلبانه است اما سويدن  آنرا مراعات نکرده وپناهجويان را عملاً جبراً از سويدن اخراج مينمايد. درين روز ها ما شاهد گرفتاريهاي تعداد زياد پناهجويان هستيم وتعدادي هم ديپورت شده اند. ديروز يکي از پناهجويان افغان را در ستوکهولم حين کنترول يک موتر دستگر نمودند واکنون اين پناهجوي افغان در نظارتخانه اداره مهاجرت در مارشتاي ستوکهولم توقيف ميباشد.

عزيزان مراقب خود باشيد

به متن قرارداد نگاه کنيد

Nytt avtal med IOM 

Lämna ett svar