انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

قاتل مرضیه به 18 سال زندان و اخراج عمری از سویدن محکوم شد

قادر امیری مردی که به جرم قتل خانمش، مرضیه امیری دستیگر گردیده بود توسط Södertörns tingsrätt(محکمۀ ابتداییۀ سودر تورن) به 18 سال زندان و اخرج عمری از سویدن محکوم گردید.
مرضیه امیری برای آخرین بار به تاریخ 17 مارج 2016 زنده دیده شده بود. دو ماه بعد بقایای جسد او در یک زمین باتلاقی در منطقۀ Hökarängen (هوکرینگین) در فاصلۀ چند صد متری منزل او یافت شد.
بررسی های پولیس همیشه در اطراف شوهر او، قادر امیری که 41 سال عمر دارد، می چرخید.
بر اساس اقامۀ دعوا، قادر در همان روزی که مرضیه ناپدید گردید نخست او را خفه نموده و سپس جسدش را مخفی کرده است.
قادر در سال 2011 همراه با خانم اولش به سویدن آمد. اما سه سال بعد دوباره به ایران رفته و با مرضیه امیری به عنوان خانم دومش ازدواج نمود. مرضیه نیز بعد از ازدواج به سویدن آمد و خودش را 16 ساله معرفی کرد. در حالی که معلومات بدست آمده نشان میدهد که او 19 سال عمر داشته است.
مرضیه در یک HVB یا (خانه برای اقامت و مراقبت) در شهر استکهلم جاگزین گردیده بود. او در آنجا برایش دوستان همسن و سال خودش را یافت که از آن جمله یکی هم دوست پسرش بود.
البته صرفاَ یک عدۀ محدودی از موضوع ازدواج او آگاهی داشتند.
شوهر مرضیه حاضر نبود از او دست بردارد و بر اساس بررسی های که در ارتباط به این قتل صورت گرفته است قادر در آخرین روز زندگی مرضیه، 200 بار برایش زنگ زده بود.
بعد از یافتن شدن جسد مرضیه پولیس هر چه بیشتر بالای قادر مشکوک گردیده و نامبرده در 22 جون 2016 در غیابش به سطح جهان تعقیب پولیس قرار گرفت. او دو سال بعد در حومۀ شهر تهران دستگیر و به سویدن سپرده شد. بررسی ها در ماۀ جنوری تکمیل گردیده و علیۀ او اقامۀ دعوا صورت گرفت. زمانی که نامبرده توسط محکمۀ ابتداییه مجرم شناخته شده بود برای اجرای معاینات روانی به طب عدلی فرستاده شد. در آنجا افراد متخصص به این نتیجه رسیدند که نامبرده از کدام مریضی جدی روانی رنج نمی برد. اکنون حکم محکمۀ ابتداییه صادر گردیده و نامبرده به 18 سال زندان و اخراج عمری از سویدن محکوم گردیده است.
در حکم محکمه گفته شده است ”این محکمه در هنگام بررسی در کنار دیگر مسایل این موضوع را نیز در نظر گرفته است که مقتول خیلی جوان بوده و در موقعیت صدمه پذیر قرار داشته است.”
خانم Feryal Mentes قاضی محکمۀ ابتداییه در کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت ” سارنوال ادعا نموده بود که قاتل برای اجرای این قتل دلایل ناموسی داشته است . اما محکمۀ ابتداییه بر اساس بررسی های صورت گرفته به این نتیجه نرسید که بتوان چنین نتیجه گیری نمود”.
ترجمه از احمد ضیاء دانش
 
منبع خبر:

Lämna ett svar