انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

فردایکشنبه بازگشت به وقت زمستانی

بامداد یکشنبه مورخ 26 اکتوبر ساعت ها در تمام اتحادیه اروپا یکساعت به عقب برمیگردند و وقت تابستانی به وقت زمستانی تغییر می یابد

I natt ställer vi tillbaka klockan

Lämna ett svar