انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

فرهنگي

!عيد تان مبارکباد

http://www.youtube.com/watch?v=xlfLAlmj4RQ

لوي اختر مو نيکمرغه

!فرخنده باد عید هر شهروند افغان
برجمله اهل دین و هم ملت مسلمان
از سوی انجمن هم تبریک و تهنیت باد
بر فرد فرد میهن، عید سعید قربان


 


 
عید سعید قربان مبارکباد
تجلیل از ایام فرخنده عید از سنن پسندیده ایست که  تمام ملل جهان اعم از مسلمان و غیر مسلمان مطابق به اعتقادات خاص خودشان به آن میپردازند ولی عید قربان مخصوص مسلمان هاست و بویژه مال کسانی است که در کنگره ای عظیم حج شرکت میورزند و هر حاجی حامل پیامی است از سوی کنگره به ملت و قوم خود

تجلیل از عید قربان به منزله تجلیل از باز گشتی است به فطرت خویش که یک مسلمان در هنگام اجرای مناسک حج به آن مبادرت میورزد و در واقع خود را از نو میسازد و تمام خصایلی را که با فطرت انسانی نا سازگاری دارد قربانی میکند و با شادمانی این تحول بزرگ را در خویشتن جشن میگیرد.و هر مسلمانی میتواند این حرکت کمال جویانه را انجام دهد، از ارتکاب افعال منفی دوری جوید، همیشه به مثبت ها بیندیشد و خیرخواهی و صلحجوئی را پیشه کند و با پیروی از ارشادات متعالی آئین مقدس اسلام خشونت طلبی را کنار بگذارد و شعاع دید خود را وسیع بسازد

اینهمه مشکلاتی که در جوامع اسلامی وجود دارد همه ناشی از کج فهمی و بدفهمی از دستورات دینی و سلیقه ای عمل کردن به آن است ورنه در خود آموزه های دینی هیچ نقصی وجود ندارد

یکی از مسئولیتهای یک مسلمان بر گشته از حج تشریح و تحلیل رویداد های است که در جریان ادای مراسم حج او را متحول میسازد و اگر هر حاجی یکنفر دیگر را با خود در جهت نیات خیر همگام بسازد سالانه ملیونها مسلمان اصلاح میشود و اگر حاجی نتواند تعلقاتی را که سرعت حرکت اورا در مسیر خداجوئی کند میسازد قربانی نماید، ذبح گوسفند میشود قصابی و مکه رفتن میشود سیاحت

انجمن افغانها این ایام خجسته و میمون را به همه ای هم میهنان عزیز و تمام مسلمانان جهان مبارکباد میگوید

 

***

رارسيدلي پيامونه

گران نسیم سحر او دافغانانو دتولنئ  اعضاوو او تولو افغانانو ته نیکئ هیلی او سلامونه –
دلوئ اختردرارسیدو له کبله تاسوته – محترمی کورنئ ته اوهمدارنگه ستاسو په وسیله تولوافغانانو ته په افغا نی مینه اواحساس مبارکئ وایم . په دی هیله چی شه روغتیا او بریالیتوبونه مو په برخه وئ . تل خوش اوبریا لئ اوسئ – همدارنگه امیدواره یم چی گران هیوادوال که په هر ه گوشه او کنارکی وئ روغ اود تل لپاره ارام – خوشحاله او  متحد واوسی – په هیواد کی د صلحی اورشتینی ولسواکئ لپاره بریالئ شئ  اوپه هیوادکی صلحه اوامنیت  راشئ او هغه مصرفونه او انرزئ چه په جنگ مصرفیزئ دافغانستان داباذئ لپاره مصرف شئ
یو واربیا اختر مو مبار ک شه .               
                   
                                                                    په درنشت

                                                نیک هدایت – سمو لند

Lämna ett svar