انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

عفوعمومی در کنگره ی حزب محیط زیست

عفو عمومی برای  پناهجویان اخراجی و فاقد اوراق هویت از جمله موضوعات کنگره ی ”حزب محيط زيست ” بود که خارج از دستور کار تنظیمی شورای رهبری و از سوی اعضای شرکت کننده مطرح شد. این کنگره در روزهای جمعه تا یکشنبه، 14 تا 16 مه در شهر اپسالا برگزار شد 

 گزارش کنگره ی حزب سبزها

همچنان که عنوان شد دادن عفو عمومی یا امنستی به پناهجویان موسوم  به ”پارپرلوسه”(بدون اسناد) از مهمترین بحث های این کنگره بود
اما درخواست دادن اجازه ی اقامت به پناهجویانی که سالهاست در سويدن در شرایط  بسیار بدی به سر می برند در برنامه های انتخاباتی هیئت مدیره ی حزب در نظر گرفته  نشده بود
با وجود تصویب این درخواست در کنگره ی حزب ، اما  ماریا وترشتراند از سخنگویان ، حزب، عملی شدن آن را در صورت به قدرت رسیدن احزاب سبز و سرخ،  آسان  ندانست. علاوه بر او مونا سالین رهبر حزب سوسیال دمکرات ویکی از احزاب دیگر ائتلاف بلوک سبز و سرخ  نیز نسبت به دادن امنستی خوش بین نبود
ماریا وترشتراند در گفتگوئی با آندرش یونگ بری ، گزارشگر رادیو بین المللی سويدن، ضمن اشاره به پاره ای نارسائی ها در سیاست پناهنده پذیری سويدن و موارد رسیدگی به شکایت ها، و امید برای رفع این نواقص، عنوان کرد که نمی خواهد با دادن قول حتمی امنستی برای پناهجویان بدون اجازه ی اقامت، امید بیهوده درمیان آن ها  برای دریافت اجازه ی اقامت ایجاد کند 
یکی از مدافعان حزب برای دادن  امنستی به  پناهجویان، سارا تیرینگر از یوتبوری است .او ضمن اشاره به مطرح شدن این امر در بخش های مختلف کنگره از سوی سخنرانان متعدد گفت، دادن امنستی برای چهره ی حزب و فاصله گرفتن از سیاست بیگانه ستیزی  بسیار مهم است. او همچنین به اهمیت این امر در جهت نگاه حزب  به انسان ها و جهان کنونی اشاره کرد
مونا سالین رهبر حزب سوسیال دمکرات دلیل مردد بودن خود نسبت به  دادن امنستی را دادن نشانه های نادرست در این مورد می داند
مونا سالین می گوید در صورت دادن امنستی دیگر سیاست پناهنده پذیری وجود نخواهد داشت
وی در توضیح بیشتر نظر خود به خبرنگار رادیو بین المللی سويدن گفت، اگر امروز به همه ی پناهجویان فاقد اجازه ی اقامت، امنستی داده شود، بعد از چند سال بازهم سويدن،  پناهجویان بدون اجازه ی اقامت دیگری خواهد داشت. و در صورت تکرار دادن اجازه ی اقامت به همه، دیگر رسیدگی ی در مورد اینکه چه کسی پناهنده ی واقعی ست صورت نخواهد گرفت

 

Röstning vid Miljöpartiets kongress i Uppsala. Foto: Staffan Claesson/Scanpix..

I stort sett följer det valmanifest som nu ska gälla  partistyrelsens ursprungliga förslag, med betoning på jobb, jämställdhet  och klimatpolitik. Foto: Staffan Claesson/Scanpix..

 

منبع : سايت پژواک .

Lämna ett svar