انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

شب غزل در شب نوروز

نوروز باستانی را در یک شب فراموش ناشدنی غزل با مجتبی محب در جمع عزیزان و خانواده ها گرامی بداریم

 

این برنامه نوروزی توسط انجمن افغانها ، کلوب قلم ، انجمن بابر و انجمن دوستی  افغانستان با سویدن برگزار میشود

زمان : جمعه مورخ 20مارچ 2015 از ساعت 17.00 الی 22.30

محل : لوکال تنستا تریف  در نزدیکی متروی تنستا به آدرس زیر

Tensta Folkets Hus: Hagstråket 13, 163 63 Spånga

قیمت تکت دخولی مبلغ 100 کرون ، برای نوجوانان 80 کرون و اطفال زیر 12 مجانی 

غذا بطور بوفیت به اساس سفارش به میلغ 90 کرون و نوجوانان زیر سن 50 کرون سرویس میشود

برعلاوه هفت میوه نوروزی به قیمت مناسب سرویس شده و تخم جنگی نیز در نظر گرفته شده است

 

 

Lämna ett svar